Home » Prowadzenie psychoterapii we Wrocławiu

Jestem doświadczonym psychologiem, psychoterapeutą i socjoterapeutą. Pracuję terapeutycznie z dorosłymi i adolescentami w nurcie psychoanalitycznym. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej jak i grupowej. Ponadto prowadzę konsultacje dla par i małżeństw oraz wsparcie dla rodziców. Wykonuję również diagnostykę psychologiczną. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Pracuję klinicznie na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Specjalistycznego Szpitala w Wałbrzychu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Dolnośląskim Centrum Onkologii, w Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Zdrowia „Curatus” we Wrocławiu, w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej we Wrocławiu.

Specjalizuję się w psychoterapii zaburzeń osobowości, depresji, zaburzeń lękowych, obsesyjno – kompulsywnych, odżywiania, psychosomatycznych, uzależnień, z diagnozą psychiatryczną.  Pomagam osobom doświadczającym kryzysowej sytuacji życiowej, cierpiącym z powodu braku bliskich relacji z innymi, osobom, które mają w doświadczeniu różne formy leczenia, jednak nadal cierpią z powodu objawów i związanego z nimi poczucia bezsilności.

Posiadam doświadczenie kliniczne w pracy z potrzebującymi hospitalizacji pacjentami z głębokimi zaburzeniami osobowości.  Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i pracuję zgodnie ze standardami European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP). Należę do Dolnośląskiego Koła Naukowgo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuję według zasad etyki, zgodnie z „Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów” oraz „Kodeksem etyczno-zawodowym psychologa”.

Uczestniczę w stałej indywidualnej superwizji analitycznej.

W razie potrzeby współpracuję z lekarzem psychiatrą Joanną Koźlak (tel.: 603-291-282).

Superwizja ma pomagać psychoterapeucie w pracy z pacjentem i stanowi formę kształcenia zawodowego dla psychoterapeuty. Są to regularne spotkania pomiędzy psychoterapeutą a innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Superwizor pomaga psychoterapeucie przyjrzeć się jego własnemu doświadczeniu oraz trudnościom w pracy z pacjentem.