Home » Komu mogę pomóc?

Pomagam osobom, które:

 • znalazły się w kryzysowej sytuacji życiowej, towarzyszy im niechęć do życia, poczucie nadmiernego smutku, złości, beznadziei. Czują się zagubione i nie potrafią odpowiedzieć na pytanie kim są i jaki sens ma ich życie, mają poczucie samotności i izolacji, przeżywają kryzys dorastania lub wieku średniego,
 • przeżyły dramatyczne zdarzenie jak poważna choroba, śmierć bliskiej osoby, rozstanie, rozwód, utrata pracy,
 • cierpią ze względu na różne objawy, takie jak napięcie, przygnębienie, depresja, lęk, silne i nagłe zmiany nastroju, bezsenność, fobie, problemy związane z seksualnością, natrętne myśli i czynności, zaburzenia łaknienia: jedzenie kompulsywne, anoreksja i bulimia, zaburzenia osobowości,
 • dokuczają im problemy psychosomatyczne, dolegliwości bólowe o niewyjaśnionej przyczynie,
 • cierpią z powodu uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, itp.,
 • nie radzą sobie w kontaktach z innymi ludźmi, są w konflikcie z istotnymi dla siebie osobami: partnerami, rodziną, przyjaciółmi, szefami, współpracownikami, są niezadowolone ze swoich związków, nie potrafią utrzymać stałego związku ani znaleźć partnera,
 • u których rozpoznano chorobę psychiczną, także wtedy, gdy wymaga leczenia farmakologicznego,
 • mają urazowe doświadczenia z dzieciństwa: przemoc emocjonalna i fizyczna, nadużycie seksualne, adopcja, opuszczenie, zaniedbanie, alkoholizm opiekunów,
 • mają niskie poczucie własnej wartości, nie wierzą w siebie, odczuwają lęk przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, są nieśmiałe, zbyt często przyjmują opinię innych, a potem odczuwają niezadowolenie z tego powodu,
 • brak im satysfakcji ze swojego życia i pragną żyć bardziej twórczo osobiście i zawodowo,
 • chcą poznać i zrozumieć siebie.

Osobom zainteresowanym proponuję:

 • Konsultacje – spotkania wstępne z psychoterapeutą, pozwalające określić naturę problemu i zaproponować najbardziej odpowiednią formę terapii
 • Interwencja psychoterapeutyczna – pozwala zdiagnozować i zrozumieć istotę aktualnego problemu i wybrać najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie
 • Psychoterapia długoterminowa – podejmowana wtedy, gdy problemy wymagają stałej, długotrwałej pracy terapeutycznej. Polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą, jedno lub więcej spotkań w tygodniu.
 • Konsultacje – (wsparcie) dla rodziców
 • Terapia par – praca nad problemami pojawiającymi się w parze, polega na spotkaniach psychoterapeuty z obojgiem partnerów

W razie potrzeby możliwa jest pomoc i leczenie farmakologiczne, dopasowane do postępowania psychoterapeutycznego.