Home » Czym jest psychoterapia?

Czym jest psychoterapia?

Cierpienie emocjonalne może objawiać się bardzo różnie. Bywa, że nie rozumiemy i nie potrafimy wyjaśnić, dlaczego cierpimy i nie bardzo wiemy jak sobie pomóc. Czujemy się skrzywdzeni, osamotnieni ale nie potrafimy tego zmienić i wydostać się ze szponów starych nawyków. Można powiedzieć że tkwimy w takim przymusie powtarzania. Przyjmijmy, że wszystko ma swoją przyczynę i skutek. A więc wszystko to, co pojawia się w naszym umyśle nie jest dziełem przypadku, tylko jest czymś determinowane. Cierpimy, jeśli nie rozumiemy, co się z nami dzieje: naszych myśli, zachowań czy relacji z innymi. Kluczem do tego może być zrozumienie własnej nieświadomości.

Nieświadomość to ukryty obszar naszej psychiki, która objawia się w naszym codziennym funkcjonowaniu. Może się to uwidaczniać w marzeniach sennych, pomyłkach czy sposobie wchodzenia w relacje. Za jej sprawą podejmujemy czasem decyzje, których nie potrafimy uzasadnić. Z jednej strony więc mamy świadome działanie, z drugiej zaś procesy nieświadome, które łączą się ze sobą i wzajemnie wpływają na siebie.

Korzystając z metody psychoanalitycznej możemy to, co nieświadome, uczynić świadomym. Wszystko po to, aby można było zrozumieć siebie, tworzyć satysfakcjonujące związki i ulżyć sobie w cierpieniu.